Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu

V program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu se lahko vključi 7-letni otrok na podlagi pozitivne zaključne ocene iz programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu oziroma na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, v katerem se ocenjuje otrokovo predznanje na osnovi temeljnih standardov znanja ob zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu.

Poleg obisovanja predmeta nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu se otrok lahko odloči tudi za učenje instrumenta. Zaenkrat naša ustanova nudi poučevanje klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste flavte, prečne flavte, klarineta, saksofona, oboe, fagota in roga.
Trajanje izobraževanja je 6 oziroma 8 let (6 let nižje in 2 leti višje stopnje), če učenec opravlja izobraževanje pri obeh predmetih vzporedno. Če učenec s poukom instrumenta prične kasneje, se trajanje izobraževanja podaljša glede na časovni pomik pričetka instrumentalnega pouka.

Vsa leta izobraževanja pouk pri predmetu nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu poteka po eno 90-minutno učno uro tedensko. Pouk instrumenta predvideva dve individualni 30-minutni učni uri tedensko. V sklopu nižje stopnje učenec najmanj dve leti obiskuje tudi skupinsko muziciranje v obliki pevskega zbora ali orkestra. Obiskuje tudi pouk komorne igre, najmanj v obsegu, kot je predpisan v učnih načrtih za posamezne inštrumente.
Na višji stopnji učenec obiskuje nauk o glasbi in solfeggio, inštrument, komorno igro in orkester oziroma pevski zbor.

Višja stopnja je namenjena učencem z zaključeno nižjo stopnjo, ki tekom šolanja izkažejo nadpovrečni interes za glasbo, ki redno in disciplinirano vadijo ter opravljajo druge domače dolžnosti ter hkrati izkazujejo nadpovprečne glasbene rezultate. Vloge kandidatov obravnava učiteljski zbor, ki tudi odloča o njihovem sprejetju v višjo stopnjo.