Glasbeno uvajanje

Tristopenjski program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom od četrtega do vključno šestega oz. sedmega leta starosti. Trajanje programa je prilagojeno starosti otrok, ki pričnejo z glasbenim izobraževanjem, in sicer na sledeči način:

  • Štiriletni otroci obiskujejo program tri leta, in sicer vsako stopnjo eno leto (Program A).

  • Petletni otroci obiskujejo program dve leti, in sicer prvo in drugo stopnjo prvo leto šolanja, tretjo stopnjo pa drugo leto šolanja (Program B).

  • Šest in sedemletni otroci obiskujejo program eno leto (Program C).


Prvi dve stopnji glasbenega uvajanja predvidevata eno 60-minutno učno uro tedensko, tretja stopnja pa dve 45-minutni učni uri tedensko, in sicer v skupinah od 8 do 10 otrok. Otroci, ki se vpišejo v program C in v enem šolskem letu obdelajo program vseh treh stopenj, zaradi zgoščenosti učne snovi obiskujejo celo šolsko leto dve 45-minutni učni uri tedensko.

Šola se glede na svoje zmožnosti vsako leto odloči, koliko otrok bo sprejela v posamezne programe A, B in C.

Pomen tristopenjskega glasbenega uvajanja je v tem, da omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu. Otroci skozi vodeno igro razvijajo glasbene sposobnosti in usvajajo osnovna glasbena znanja. S tem polagajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se učenci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu. Na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa se lahko vključijo tudi v program Glasba, ki ga izvajajo druge javne in zasebne glasbene šole.