Cenik za šolsko leto 2021/2022

Program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu

  • 3 – 5 letni otroci (1 x tedensko po 60 minut): 57 € mesečno
  • 6 – 7 letni otroci (1 x tedensko po 90 minut): 65 € mesečno

Program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu

  • pouk solfeggia in inštrumenta (2 x 30 min tedensko): 133 € mesečno
  • pouk solfeggia in inštrumenta (2 x 45 min tedensko): 145 € mesečno
  • instrument (2 x 30 min tedensko – za učence, ki so opravili obveznosti pri predmetu solfeggio): 115 € mesečno
  • pouk solfeggia: 58 € mesečno

Šolnina zajema tudi komorno igro, orkester, pevski zbor, korepeticije in nastopanje.

Popusti za otroke iz istih družin:
Pri vpisu večih otrok v šolanje, ki poteka v obliki skupinskega pouka (glasbeno uvajanje, pouk solfeggia), ima drugi in vsak naslednji otrok 25% popusta.

Pri vpisu večih otrok v šolanje, ki zajema individualni pouk (pouk inštrumenta), ima drugi in vsak naslednji otrok 50% popusta.

Za drugačne oblike šolanja (pouk dveh inštrumentov in podobno), se šolnina opredeli v pogodbi o vpisu.

Prilagoditev šolnin v primeru, da ministrstvo za določeno obdobje odredi zaprtje šol zaradi višje sile (kot npr. pandemija COVID19 v šol. l. 2020/21):
Za otroke, ki obiskujejo pouk solfeggia in inštrumenta, pouk v primeru zaprtja šole poteka na daljavo, šolnina pa se ne spremeni.
Za otroke, ki obiskujejo pouk uvajanja 90 minut na teden (zaključna stopnja), pouk poteka na daljavo preko videoposnetkov in učnega gradiva, šolnina pa se za obdobje zaprtja šole zniža za 25%. Za to obdobje se popust za družinske člane ne upošteva.
Za otroke, ki obiskujejo pouk uvajanja 60 minut na teden (začetna in nadaljevalna stopnja), pouk poteka na daljavo preko videoposnetkov, šolnina pa se za obdobje zaprtja šole zniža za 50%. Za to obdobje se popust za družinske člane ne upošteva.