Donacije z dohodninami

Vlada Republike Slovenije je v Uradnem listu št. 62 dne 30.7.2010 na strani 9526 (uradna stran) objavila Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij.

Na seznamu je kot upravičenec do donacij navedena tudi zasebna glasbena šola Ljubljana – Glasbeni center Edgar Willems.

Uvrstitev na seznam upravičencev daje šoli pravico do zbiranja zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije, zato pozivamo starše naših učencev in simpatizerje, da namenijo našemu delovanju do 0,5 % dohodnine. Zbrana sredstva bomo namenili nadstandardnim storitvam za naše učence – predvsem gostovanjem in glasbenim taborom.

To nikakor ne vpliva na odmero dohodnine.

Postopek je enostaven: Klik na Obrazec ki ga izpolnite in pošljete vašemu davčnemu uradu. Lahko pa ga vržete tudi v naš nabiralnik in za oddajo bomo poskrbeli mi.