IZVAJANJE POUKA OD 3. MAJA DALJE

Od 3. maja dalje se ves pouk izvaja v šolskih prostorih, pouk na daljavo pa le v primeru odrejene karantene.

 

Glasbeni center Edgar Willems