Igor Leonardi

skladatelj, aranžer, inštrumentalist

Oba z ženo sva poklicna glasbenika, eden od naju šolan. Nisva pristaša institucionaliziranega šolanja v umetnosti. Dandanes je le to preveč formalistično in dosežkovno naravnano. GCEW je v svojem pristopu bolj holističen in sproščen. Edina glasbena šola, na katero bi in tudi sva vpisala svoja otroka.