Glasbeno uvajanje

 

Glasbeno uvajanje je kot dolg sprehod po pokrajinah človeških dognanj in spoznanj, ki je namenjen najmlajšim in njihovemu poglobljenemu srečevanju z glasbenimi vsebinami. Pri tem jih za roko vodi izkušen pedagog, dobrohotno in premišljeno zasnovana pedagoška načela in – glasba z vsemi njenimi elementi.

Program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom od tretjega do vključno osmega leta starosti. Koliko časa traja, je odvisno od starosti otrok, ko se vključijo, prilagojen pa je njihovi razvojni stopnji.

Delo poteka v majhnih, starostno homogenih skupinah od 8 do 10 otrok.

Tri, štiri in petletni otroci obiskujejo učne ure enkrat tedensko po 60 minut, učne ure šest in sedemletnikov pa so zaradi zgoščenosti učne snovi daljše, 90 minut tedensko.

Skozi vodeno igro in delo otroci razvijajo glasbene sposobnosti in osvajajo osnovna ritmična, melodična in harmonska znanja. Prej ko otrok začne stopati po tej poti, globlje se vsidrajo doživetja ob glasbi in lažje jih povezuje, ko je večji. Tristopenjski program glasbenega uvajanja omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu, ta pa je temelj za kasnejše udejstvovanje na teh področjih in kvalitetno spremljanje glasbe in umetnosti nasploh. Program je torej odlična priprava na prihodnje učenje inštrumenta, pa tudi ure nauka o glasbi in solfeggia bodo stekle lažje in z več veselja.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se učenci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu in nadaljujejo s poukom inštrumenta in “živega” solfeggia po Willemsovih načelih.

Veliko naših učencev po opravljenem programu uvajanja uspešno opravi sprejemni preizkus za vpis v javne glasbene šole, kjer nadaljujejo z glasbenim izobraževanjem.