Glasbena vzgoja – solfeggio in inštrument

V program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu se lahko lahko vključi 7 ali 8-letni otrok, ki je uspešno zaključil program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu.

Poleg obiskovanja “živega” solfeggia se lahko odloči tudi za učenje instrumenta. Pri nas nudimo poučevanje klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste flavte, prečne flavte, klarineta, saksofona, fagota in roga in to za obdobje nižje glasbene šole (6 razredov) ter višje (7. in 8. razred).

Za naš program glasbene vzgoje je najbolj  značilen “živ solfeggio” in odgovoren pristop k pouku inštrumenta, ki naj vsakemu učencu omogočita njemu primerno umetniško pot in svojstven glasbeni izraz.

Pouk solfeggia je pri nas osnovan na prepričanju, da je treba glasbene vsebine otrokom podajati v okviru žive glasbe in na umetniški način, torej ob poslušanju velikih glasbenih del, petju, ustvarjanju, gibanju. Seveda je opismenjevanje pomemben del našega pouka, kar izkazujejo tudi dosežene zlate plakete na tekmovanju Temsig ter uspešno opravljeni sprejemni izpiti naših učencev na srednjo stopnjo glasbenega šolanja.

Solfeggio
Za naš program glasbene vzgoje je najbolj značilen “živ solfeggio” in odgovoren pristop k pouku inštrumenta.

Pouk inštrumenta poteka dvakrat tedensko na individualnih učnih urah. Zelo spodbujamo tudi skupinsko muziciranje, ob katerem se učenci navadijo poslušati drug drugega in sodelovati, tako v komornih sestavih kot v pevskem zboru in šolskem orkestru. Veselje do koncertiranja gojimo na šolskih nastopih, radi pa se predstavimo tudi v večjih dvoranah: vsako leto nas gosti Cankarjev dom, muziciramo na odru Slovenske filharmonije, dvorane ljubljanskega Konservatorija za glasbo in na drugih prijateljskih glasbenih šolah, pa celo zunaj slovenskih meja.

Sodelujemo tudi pri kvalitetnih in zanimivih projektih drugih inštitucij. Že dolgo redno sodelujemo z Akademijo za glasbo in s Pedagoškima fakultetama Ljubljana in Maribor. Njihovim študentom omogočamo hospitiranje pri našem pedagoškem delu in jim nudimo predavanja s predstavitvijo našega načina dela. Redno sodelujemo tudi s SNG Opera in balet Ljubljana; naši učenci namreč sodelujejo v različnih produkcijah, ko je potreba po otroških pevcih (opera Carmen skladatelja Georgesa Bizeta in podobno). Imamo še vrsto pomembnih povezav in sodelovanj.

Že pred nekaj leti je svoje delo na GCEW zaključila tudi projektna skupina Strokovnega sveta RS, ki je šest let spremljala izvajanje šolskih programov, saj so bili v Sloveniji takrat še novost. V poročilu so zapisali, da šola ne samo dosega, temveč v mnogih elementih presega predpisane izobrazbene standarde javnoveljavnih programov in realizacijo glasbenih dejavnosti.

Mnogi naši učenci se tudi po končanem šolanju radi vračajo k nam in sodelujejo pri naših podvigih. Več o nekaterih si lahko preberete v rubriki ALUMNI.

Pouk inštrumenta
Pri nas nudimo poučevanje klavirja, violine, viole, violončela, kljunaste flavte, prečne flavte, klarineta, saksofona, fagota in roga.