Varstvo osebnih podatkov: Prireditve javnega značaja

 

OBVESTILO O SNEMANJU IN FOTOGRAFIRANJU DOGODKOV

GLASBENEGA CENTRA EDGAR WILLEMS, KI SO OPREDELJENI KOT PRIREDITVE Z JAVNIM ZNAČAJEM

Za namene dokumentiranja dogodkov, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu Glasbenega centra Edgar Willems se dogodki, ki so opredeljeni kot prireditve z javnim značajem, lahko v celoti ali delno snemajo in fotografirajo.

Mateja Tomac Calligaris

Ravnateljica

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 

 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Glasbeni center Edgar Willems, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje (GCEW, zavod).

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Katja Tretnjak, univ. dipl. prav., dosegljiva na tel. št. 031 581 444 oz. po e-pošti katja@czpp.si.

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Posnetke in fotografije iz dogodkov, ki so opredeljeni kot prireditve javnega značaja, obdelujemo z namenom dokumentiranja dogodka, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu GCEW, zavoda. Posnetki in fotografije bodo po presoji GCEW, zavoda objavljeni na oglasni deski, na Facebook in na Instagram profilu GCEW, zavoda ter v tiskanih in elektronskih medijih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

Obrazložitev zakonitih interesov[1]:

Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: ravnatelj, tajništvo, računalničar, zunanji obdelovalec, zainteresirana javnost.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Fotografije in posnetki se bodo objavili na Facebook in Instagram profilu GCEW, zavoda, s tem pa se  bodo prenesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo skladno s sklepom o ustreznosti varstva osebnih podatkov na podlagi okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo hranili skladno s pozitivno zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave.


Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: gcewzavod@me.com.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: gcewzavod@me.com. V konkretnem primeru je pravna podlaga za snemanje in fotografiranje javnega dogodka člen 6(1) točka (e) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Na podlagi javnega obvestila, da se dogodek snema in fotografira, se posameznik samostojno in prostovoljno odloči, ali se bo dogodka udeležil ali ne.

Obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

[1] Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

[2] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.