Barbara Jernejčič Fürst

izr. prof. solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani

Največja vrednota šole Gcew je, da prepozna talente in se jim posveti z veliko vnemo, hkrati pa vsem drugim podaja glasbo z velikim veseljem, entuziazmom in zaupanjem v vsakega učenca.