Dr. Katarina Habe

docentka za občo psihologijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani

Kot psihologinjo in glasbenico me pri Willemsovi pedagogiki najbolj navdušuje, da temelji na upoštevanju razvojnih značilnosti na področju oblikovanja otrokovih glasbenih potencialov. Predvsem vidim prednosti tega pristopa v obdobju začetkov glasbenega opismenjevanja s poudarkom na spodbujanju veščin slušnega razlikovanja, v kasnejših obdobjih pa me prepriča to, da daje Willemsova pedagogika pomemben poudarek glasbeni improvizaciji, ki je ključna za otrokovo ustvarjalnost. Še posebno dodano vrednost vidim v tem, da ta pristop omogoča uspešno inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, kar se mi zdi v sodobnem svetu nujnost.