Dr. Katarina Zadnik

docentka za glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo v Ljubljani

Glasbeni center Edgar Willems ima v slovenskem prostoru na področju glasbenega izobraževanja svoje posebno mesto. V zasebni glasbeni šoli potekata vzgoja in izobraževanje po posebnih načelih glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Koncept s svojimi izhodišči spodbuja celostni glasbeni razvoj in individualne posebnosti posameznika. Edgar Willems se je zavedal pomena zgodnjega glasbenega izobraževanja, ki skozi načrtovane in sistematične glasbene dejavnosti vodi otroka v svet glasbenih lepot, razvoj slušne občutljivosti, občutka za ritem in glasbenih posluhov. Prebujeni pozitivni čustveni odnos do glasbe, pridobljene glasbene sposobnosti in spretnosti v najzgodnejšem življenjskem obdobju so most k učenju igranja na inštrument in poglabljanju glasbenih sposobnosti in znanj pri nauku o glasbi. Glasbeni center Edgar Willems nesebično odpira vrata vsem slovenskim glasbenim pedagogom in deli svoje bogate izkušnje. V okviru vsakoletne pedagoške prakse oddelka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo, Univerze v Ljubljani, je bodočim učiteljem nauka o glasbi in solfeggia ponujena možnost spremljanja učnega procesa in neposrednega vpogleda v Willemsov didaktični koncept. Profesorice ob vselej vzorno prikazani uri izvedejo predavanje, na katerem povežejo prikazane didaktične pristope s teoretičnimi vidiki Willemsovega koncepta. Ob slovenskem didaktičnem konceptu imajo tako bodoči učitelji že v študijskem obdobju priložnost srečati se z Willemsovim konceptom in obogatiti pedagoške kompetence. Hvaležni smo, da smo lahko deležni glasbenih ur pri nauku o glasbi in solfeggiu, da lahko opazujemo delo učitelja in učencev ter z vami delimo in izmenjujemo izkušnje na tem področju. Iskrena hvala!