Igor Ribič

akad. slikar - grafik

Glasbeni center Edgar Willems so pred leti obiskovali moji otroci, zdaj pa že vnuki. Ob vrhunskem glasbenem znanju, ki ga tu pridobijo na prijazen in njihovi starosti primeren način, je pomembno predvsem to, da se s pomočjo glasbe razvijejo v celovite osebnosti. Poleg muzikalnosti in kulturne razgledanosti lahko izkušnje, pridobljene na ta način, uporabijo na najrazličnejših življenjskih področjih.