Marinka Ribič in Jani Hace

profesorica baleta in glasbenik

Glede na to, da sta bila oba najina otroka vključena v izobraževalni proces na GCEW, lahko z gotovostjo trdiva, da je predajanje znanja na tej šoli na izjemno visokem nivoju. Ob tem je treba izpostaviti, da smo z vsemi učitelji poleg profesionalnega odnosa ustvarili tudi pristne ljudske stike. Iskrena zahvala vsem!

Zavedava se, kako občutljivo delo opravljajo učitelji. S svojim znanjem, trudom, energijo, voljo in potrpežljivostjo vsakodnevno pomagajo našim otrokom, da lahko postavijo temelje za pridobivanje znanja, ki jim bo služilo v življenju.