Marko Vatovec

dekan Akademije za glasbo v Ljubljani

(…) Najbolj dragoceno pri tem je, da učenje izhaja iz neposrednega otrokovega doživetja tona oziroma različnih tonov in razmerij med njimi. Velikokrat so namreč ti začetni koraki za otroka dokaj neprijetni, bodisi preveč teoretski ali pa temelječi samo na neprestanem ponavljanju iste tvarine, zato pomeni učenje po metodi Edgarja Willemsa pomembno osvežitev za slovenski glasbeno pedagoški prostor.