red. prof. dr. Gregor Pompe

muzikolog, skladatelj in glasbeni kritik

Kvaliteta poučevanja je vedno zvezana z metodo in učiteljem. Metoda Edgarja Willemsa se zdi v mnogih pogledih bolj smiselna kot tradicionalni pristopi – povezuje glasbeno s telesnim, odpira ušesa in možgane tankočutno, krhko, raznoliko, svet glasbe se otroku odpira sam po sebi, brez prisile. Toda še tako dobra metoda pade ob učitelju brez energije in predanosti. A v GCEW je metoda v polnem blesku zasijala šele ob predanih učiteljih, za katere nikoli ni bilo jasno, ali jih poganja ljubezen do otrok, do glasbe ali celo oboje. Danes si ne predstavljam, da bi bilo mogoče otroka učiti po kaki drugi metodi, s kakimi drugimi učitelji.