Vpis

Pri nas nove učence načeloma vpisujemo v program glasbenega uvajanja (3 – 8 let), saj je zaključen program uvajanja pogoj za vpis na pouk inštrumenta in solfeggia. Izjemo naredimo pri vpisu na deficitarne inštrumente.

Za vpis na pouk inštrumenta napišite sporočilo ravnateljici na naslov: matejatomac@me.com

Za vpis v program glasbenega uvajanja za  3-8 letne otroke izpolnite e-prijavnico, s katero se uvrstite na čakalni seznam. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

  Podatki o učencu


  Podatki o starših oz. skrbnikih

  Lokacija izvajanja dejavnosti

  Izjavljam, da so podani podatki resnični in da sem seznanjen s pogoji poslovanja GCEW, zavoda za izvajanje programa glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, objavljenimi na spletni strani, ter da se z njimi strinjam. Vsi podatki bodo varovani in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi. Uporabljajo se za namene uspešnega šolanja, komunikacije in obveščanja. GCEW, zavod osebne podatke varuje v skladu z zakonom ZVOP-2 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

  Za 6-8 letne otroke izvajamo program le na lokaciji na Rudniku (matična šola, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana), za 3-5 letne otroke pa poleg te lokacije nudimo tudi lokacijo za Bežigradom (Vrtec Pingvin – enota Puhek, Kamniška 4, Ljubljana).
  Želeno lokacijo označite v e-prijavnici.