Vpisni list v šolsko leto 2022/23 v program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu

    Pred oddajo vpisnega lista se morate seznaniti in strinjati s pogoji poslovanja ter cenikom.

    Vsa nadaljnja polja so neobvezna. Izpolnite jih samo, če se razlikujejo od lanskoletnih podatkov.


    Pred oddajo vpisnega lista potrdite seznanjenost s pogoji poslovanja in cenikom.

    Z oddajo vpisnega lista izjavljate, da so podani podatki resnični. Vsi podatki bodo varovani in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi. Uporabljajo se za namene uspešnega šolanja, komunikacije in obveščanja. GCEW, zavod osebne podatke varuje v skladu z zakonom (ZVOP-1-UPB1) in direktivo EU - GDPR.