Začetek novega šolskega leta

Šolsko leto 2017/18 se bo pričelo v petek, 1. septembra, s podelitvijo urnikov individualnega pouka inštrumentov. Skupinski in individualni pouk bosta potekala po rednem urniku od 4. septembra dalje. Vsem vpisanim učencem bomo urnike skupinskega pouka pošiljali v dneh 24. in 25. avgusta po elektronski pošti. Če do 28. avgusta obvestila ne dobite, pokličite prosim v tajništvo šole.