Melani Popit

skladateljica

Melani Popit je že od svojega tretjega leta, še v vrtcu Pod gradom, obiskovala glasbeno uvajanje pri Mateji Tomac Calligaris. Po glasbeni pripravnici je v Glasbenem centru Edgar Willems ob glasbeni teoriji in solfeggiu obiskovala ure klavirja in otroški zbor GCEW. Kasneje je nadaljevala redno šolanje na umetniški gimnaziji Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, smer glasbeni stavek, pri prof. Črtu Sojarju Voglarju, nadaljevala pa je z druženjem v Dekliškem komornem zboru GCEW in sodelovanjem v projektih Mednarodnega pevsekga zbora WIC.

Trenutno študira kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani pod mentorstvom prof. Uroša Rojka. Kot skladateljica se zelo zanima za sodobno glasbo. Svoje skladbe predstavlja na koncertih v okviru Akademije za glasbo pa tudi drugje (Mednarodni bienale sodobne glasbe – Koper s skladbo 4L13N5, mednarodni projekt Musick für Ravenscbrück s skladbo das Ende v izvedbi vokalne skupine Gallina v Nemčiji, Zvokotok s skladbo Naknadno 2 v izvedbi ansambla Neofonia). Kot skladateljica in mentorica petja je sodelovala tudi pri gledaliških predstavah študentov akademije AGRFT, trenutno pa je svetovalka za petje pri predstavi Žene v testu v SNG Drame LJjubljana.

Ob študiju ostaja tesno povezana z GCEW, kjer poučuje glasbeno uvajanje in solfeggio. Leta 2022 je pridobila pedagoško diplomo Willems.  Njeni učenci dosegajo tudi vidnejše uspehe, med drugim zlato plaketo in 2. mesto na državnem tekmovanju TEMSIG 2021.