Učitelji

Marijana Korošec

Glasbeno uvajanje, solfeggio

Marijana Korošec je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer muzikologija (2009).

Prve glasbeno-pedagoške izkušnje je pridobivala preko poučevanja glasbene umetnosti in vodenja otroških ter mladinskih zborov na več osnovnih šolah (OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, OŠ Ig, OŠ LA Grosuplje), 2004-2016. S šolskimi zbori je prirejala tudi samostojne koncerte (spominski koncert in razstava velikega ustvarjalca glasbenih del za otroke Janeza Bitenca v Sodražici in Loškem Potoku, 2005), se udeleževala pevskih revij za šolske zbore, organizirala pripravo kulturnih dejavnosti in šolskih proslav …

Bila je tudi predavateljica predmeta Glasbeno izražanje na Vzgojiteljski SSŠ in učiteljica GUM OŠ za odrasle na LU Kočevje (2009-2011).

V domačem kraju je vedno iskala sodelovanja za zagon kvalitetnih glasbeno-umetniških programov za otroke in odrasle; v sodelovanju z zavodom Visk je bila promotor baletne šole, ki danes deluje kot KUD Balerina, vodila je dekliško vokalno skupino »Trenutek« (1993-2003) in župnijski OPZ (1992-2004), organizirala je pevsko-družabniško skupino starejših pevcev v okviru medgeneracijskega društva Ribnica (2007-) ipd. Poje v župnijskem MePZ Ribnica (1992-) in ženskem pevskem zboru Anamanka (2013-).

Z glasbeno pedagogiko Willems® se je prvič srečala na seminarju v Ljubljani leta 2010. Od takrat se redno udeležuje usposabljanj za učitelje in seminarjev, ki jih organizira Slovensko društvo za gl. pedagogiko Willems®. Leta 2012 je v okviru Mednarodne federacije Willems® pridobila Certifikat Willems® za glasbeno uvajanje in pričela z delom na tem področju v domačem kraju. L. 2022 je uspešno zaključila usposabljanje pedagoge in pridobila Pedagoško diplomo Willems®.

Je aktivna članica Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems®.

Od l. 2018 dalje poučuje Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico ter Nauk o glasbi na GŠ Lavrica.

Na GCEW poučuje glasbeno uvajanje in solfeggio.